Digital Marketplaces d.o.o.

Sjedište: Radnička cesta 22, Zagreb 10000, Hrvatska

OIB: 51686402063; VAT: HR51686402063; MBS 081489201; MB: 5717825; DUNS: 98-997-6798

Poslovni račun (IBAN): HR9723600001103046540 (ZABA)

Društvo je upisano u Glavnu knjigu sudskog registra kod Trgovačkog suda u Zagrebu.

Iznos temeljenog kapitala 3.000,00 EUR uplaćen u cijelosti.

Uprava:
Goran Rubčić, direktor

Kontakt: [email protected]